pátek 27. ledna 2012

Le Corbusier

 Kostel Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp - photo by Bára.
 Kostel Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp, Francie - photo by Martin.
 Kostel Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp - from www.archdaily.com
from google.com
Center Le Corbusier - Švýcarsko - from. chrobart.wz.cz
Vila Savoye v Poissy, Francie - from google.com
 Unité d´habitation v Marseille, Francie from www. arnuewde.com
Justiční palác v Chandigarh, Indie - from www.arak.com
Le Corbusier - from google.com

O Le Corbuserovi bych mohla napsat mnoho stránek, ale to by Vás asi nebavilo číst. Takže jen ve stručnosti. Spousta článků o něm a o jeho stavbách lze najít na internetu.
Le Corbusier původním jménem Charles-Édouard Jeanneret, se narodil roku 1887 ve Švýcarsku a zemřel v roce 1965 ve Francii. Vyučil se rytcem, ale jeho učitel ho přivedl k architektuře. Svoji první stavbu realizoval v 17 letech, později se ale od jeho prvotních staveb distancoval. Na druhou stranu díky realizaci několika staveb na začátku kariéry, mohl cestovat. Navštívil dokonce i Prahu. Na cestách, které trvaly od roku 1907 do 1914, poznával a kreslil architekturu, byl samouk. V roce 1914 začal pracovat v ateliéru bratrů Perretových, kde se pracovalo s železobetonem. Od té doby jeho stavby byly funkcionalistické, i když jeho stavby nelze zařadit pouze do jednoho stylu. Jeho jméno Le Corbusier vzniklo, když psal pod tímto pesudonymem do časipisu L´Esprit nouveau, kterého byl spoluzakladatelem. Mezi jeho nejdůležitější knihy patří: Vers une architecture, Urbanisme, La Ville radiense, Aircraft a další. Například v letech 1914 -1915 vytvořil projekt Dom-Ino pro obyvatele Flander. Projekt nebyl realizován, ale skeletová konstrukce, byla obrazem nového stylu - Funkcionalismu.
Le Corbusier postavil 75 jednotlivých staveb ve 12 zemích, vypracoval 42 významných plánů městské výstavby, zanechal 8000 kreseb, více než 400 maleb, 44 skulptur a 27 návrhů gobelínů. Dále napsal 34 knih, stovky článků a přednášek.
Le Corbusier ovlivnil moderní architekturu 20. století, byl architektem, urbanistou, teoretikem a malířem. 
Kdybych měla vybrat jen tři stavby, které se mi líbí nejvíce, tak jsou to tyto: Vila Savoye - Poissy ve Francii, Unit´d´habitation v Marseille, Francii a Kostel Notre-Dame-du Haut v Ronchamp ve Francii (zde jsem i byla). 
zdroj: Le Corbusier - Jean-Louis Cohen - TASCHEN

About Le Corbuserovi I could write many pages, but you probably would not enjoy reading. So, just briefly. Lots of articles about him and his buildings can be found on the Internet.

Le Corbusier's original name was Charles-Edouard Jeanneret, was born in 1887 in Switzerland and died in 1965 in France. Apprenticed to engraver, but his teacher brought him to architecture. Implemented its first building in 17 years old, but since its initial construction disavowed. Even visited the Prague. On the road, which lasted from 1907 to 1914, identified and drew architecture, he was self-taught. In 1914 he started working in the studio Perret brother, where he worked with reinforced concrete. Since then, his buildings were functional, although its construction can not be classified in only one style. His name Le Corbusier came when he wrote under this pesudonymem to magazine L'Esprit Nouveau, which was co-founder. Among his most important books are: Vers une architecture, urbanism, La Ville radiense, Aircraft and more. For example, in the years 1914 -1915 by Dom-ino project for the people of Flanders. The project was implemented, but the skeletal structure, a new painting style - functionalism.
Le Corbusier built 75 buildings in 12 different countries, has developed 42 major urban construction plans, drawings left by 8000, more than 400 paintings, 44 sculptures and 27 tapestries designs. In addition, he wrote 34 books, hundreds of articles and lectures.

Le Corbusier influenced modern architecture of the 20th century, the architect, city planner, theorist, and painter.
If I had to choose only three buildings that I like best, so they are: Villa Savoye - Poissy, France, Unit'd'habitation in Marseille, France and the Church of Notre-Dame-du Haut in Ronchamp, France (where I also was).
Source: Le Corbusier - Jean-Louis Cohen - TASCHEN

Žádné komentáře:

Okomentovat