úterý 25. září 2012

Černínský palác

V neděli jste mohli navštívit při dnu otevřených dveří jeden z nejvýznamnějších středoevropských barokních paláců. Černínský palác byl navržen architektem Francescem Carattim pro hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic. První návrhy začaly vznikat již v roce 1666.
barokní socha I. F. Platzera Herkules
Palác stál majitele hodně peněz, podíleli se na něm významní čeští umělci a některé části ani nebyly uskutečněny. Ještě před dokončením výzdoby byl palác poničen vojsky a poté zčásti vypálen pruským dělostřelectvem.
Zlatý salón
Ke svým původním účelům sloužil palác naposledy v roce 1791, kdy se zde pořádaly hostiny, plesy a koncerty u příležitosti korunovace Leopolda II. Koncem 18. století se Černínové přestěhovali do Vídně a palác zůstal opuštěn.
Modrý salón
Dále byl palác používán např. jako špitál, obydlí chudiny, továrna na karty a skladiště chmele. V letech 1796-1819 se stal palác obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdce dnešní Národní galerie.
Nejhorší časy paláci nastaly od roku 1851, kdy byl prodán c.k. ženijnímu ředitelství v Praze a začala přeměna na kasárny jezdeckého pluku. Byly vybourány stropy, ze tří podlaží vznikly čtyři podlaží pro ubytování mužstva a barokní zahrada byla zcela zničena.
krásný výhled na sv Víta a Loretu
Vše se naštěstí změnilo v roce 1918, kdy bylo rozhodnuto zrekonstruovat Černínský palác jako sídlo Ministerstva zahraničích věcí. V architektonické soutěži vyhrál významný představitel kubismu architekt Pavel Janák, který citlivě odstranil předešlé zásahy s vybudováním samostatné pohledově zakryté moderní přístavby pro administrativní využití.
Masarykův byt
Mobiliář v reprezentativních místnostech pochází z původního zařízení ze 30. letech 20. století a zbytek byl doplněn v průběhu let 1945-2005.
Dodnes palác slouží Ministerstvu zahraničí, jen v letech 1939-1945 byl sídlem říšského protektora pro Čechy a Moravu. Takže příště se určitě přijďte podívat.

Masarykův byt - velká jídelnababi s mamkou


Žádné komentáře:

Okomentovat