úterý 28. února 2012

Czech Grand Design

Daniel Piršč - objekt Airplain a váza Buquet - from facebook.com
Brokis, kolekce Memory od Borise Klimka - from facebook.com
Rony Plesl, nápojový set Poppyhead pro Moser - from facebook.com
Ceny Akademie design ČR za rok 2011 budou vyhlášeny 10. března a přenos lze sledovat na ČT. Nominované si můžete prohlédnout v Národním technickém muzeu do 29.4. nebo třeba na facebooku . Návštěvníci výstavy hlasovali, komu udělí cenu veřejnosti a do bližšího výběru se dostalo 5 designérů. Nyní můžete hlasovat pro jednoho z 5 nejlepších na Czech Grand Design. Osobně se mi líbí Boris, kolekce Memory od Borise Klimka, která ale není v posledním výběru na cenu veřejnosti.

Academy Award for design of the Czech Republic in 2011 will be announced on 10th March and transmission can be viewed on ČT. Nominees can be viewed at the National Technical Museum in the 29th April or be on facebook. Visitors to the exhibition who voted grant price and the public closer to the selection received 5 designers. Now you can vote for one of the 5 in the Czech Grand Design. I like Boris collection from Memory Klimko, which is not the last choice on the price to the public.

neděle 26. února 2012

Floor expo

Čtenář from www.domesistore.com

Valena - from google.com.
Floor expo byl spojený veletrh s dřevo stavby 2012, moderní vytápění, krby a kamna, windoor expo a zahradní nábytek. Veletrh se mi líbil o mnoho víc než veletrh bydlení minulý týden. Z každého odvětví bylo velké zastoupení firem a rozhodně měl víc společného s bydlením než hrníčky minulý víkend. Něco málo co mě zaujalo: Domesidesign - masivní dřevěný nábytek a interiérové doplňky, ale ceny nejsou nejnižší. A nebo rámečky Valena, není to žádná novinka, ale líbí se mi a jednou je budu mít.

Floor Expo fair was associated with wood construction 2012, modern heating systems, fireplaces and stoves, windoor expo and garden furniture. I liked a lot more fairer than fair housing last week. For each sector was a great representation of companies and certainly had more to do with housing than the cups last weekend. Something intrigued me: Domesidesign - solid wooden furniture and interior accessories, but the prices are lowest. A frame or rolling, It´s nothing new, but I like it and once I have.

středa 22. února 2012

Srdce - Heart

photo by Bára.
photo by Bára.
photo by Bára.
photo by Bára.
photo by Bára.
Běžte se podívat k Národnímu divadlu na srdce pro Václava Havla udělané ze svíček, které lidé přinášeli na pietní místa. Autory jsou Lukáš Gavlovský a Roman Švejda a možnost máte do 10. dubna 2012.

You go look at the heart of Václav Havel at the National Theatre, it is made of candles that people brought to sacred places. The authors are Lukáš Gavlovský a Roman Švejda and you have the opportunity to 10 April 2012.
Follow my blog with Bloglovin

pondělí 20. února 2012

Ice Cube o Los Angeleských architektonických perlách Ice Cube on the architectural pearls of Los Angeles

 

Miluji Hiphop a tohle je další důkaz proč ho mám ráda. Ice Cube společně s kolektivem Pacific Standard Time natočili video, kde ukazuje zajímavé domy Los Angeles. Nepřipomíná Vám alespoň trochu ta budova jednu novější českou vilu v Berouně? Převzala jsem z www.lidovky.cz.

I love hiphop and this is further proof of why I love him. Ice Cube together with a group of Pacific Standard Time recorded a video where it shows the interesting houses in Los Angeles. Does not you a little later, the building of a villa in Czech Beroun? I took over from www.lidovky.cz.

Veletrh bydlení 2011

Židle Groove - from www.belterra.cz
Tapety Grandeco - from www.inku.cz
Musím říct, že jsem čekala víc. Způsob rozmístění a prezentování firem mě zaskočil, obzvlášť část s nádobím jako pouťové trhy a věci z teleshopingu. Vzala jsem si jen pár kontaktů na truhláře a například firem s bytovým textilem bylo málo. Firmy, které mě zaujaly, jsou na fotkách viz nahoře.

I must say that I expected more. Method of distribution and presentation of the company surprised me, especially the part with dishes like a fairground markets and things of teleshopping I took only a few contacts at companies such as expenters and home textiles to be enough. Companies that took me in the photos are shown above.

pátek 17. února 2012

Mánes

from ncvu.cz
from google.com
from ncvu.cz
náš svatební stůl - photo by Ondra.
photo by Kateřina Faltýnková
photo by Kateřina Faltýnková
K Mánesu mám velmi vřelý vztah. Za prvé poblíž bydlí babička a děda a často jsem po škole chodívala na Žofín. Za druhé v červnu jsme zde měli svatební hostinu a za třetí samozřejmě FUNKCIONALISMUS.
Investorem byl Spolek výtvarných umělců Mánes. Spolek hledal místo v Praze, kde by mohl mít sídlo. Dostal nabídku od Šítkovských mlýnů, kde nakonec stojí budova se zachovanou vodárenskou věží. Překážkami postavení budovy byly protesty proti zbourání mlýnů a původně zde měl stát Jiráskův most. 
Budovu navrhl architekt Otakar Novotný. Návrhů bylo celkem šest, než vznikl realizovaný návrh, který byl dokončen 30. října 1930. Náklady stavby byly vysoké až 10. miliónů, díky nim se spolek zadlužil a vypadalo to, že budovu bude muset prodat. Až v roce 1956 připadla budova Českému fondu výtvarných umění, zatížena dluhem ve výši 60% nákladů.
Koncept budovy se skládal z výstavních sálů, obchodů, restaurace a kavárny. Restaurace byla zdobena Fillovými malbami a stěnami potaženými modrými a šedivými koženými tapetami. Restaurace byla propojena terasou se zahradní letní restaurací, která zasahovala do špičky ostrova. Terasy Mánesu byly fenomén, kde se setkávali významní lidé kultury.
Nyní probíhá tendr na hlavního dodavatele rekonstrukce. Snad se výběrové řízení s rekonstrukcí neprodlouží a Mánes bude sloužit veřejnosti, tak jak má. Než začne v březnu rekonstrukce, můžete navštívit výstavní síň a Bistro Mánes. Bistro představuje, v jakém duchu se budova bude nést po rekonstrukci. Zařízení pomáhala vybrat Barbora Škorpilová z Mimolimit.

I have a very warm relationship for Mánes. First grandmother and grandfather live near and I often used to go after school to Žofín. Second, we had a wedding party here in June, and thirdly, of course, FUNKCTIONALISM.
The investor was the  Spolek výtvarných umělců Mánes. The association was looking for a place in Prague, where he could be established. He got an offer from Šítkovský mills, where he is building is preserved water tower. Impediments to the position of the buildings were protests against the demolition of the mills, and originally there was to become Jiráskův Bridge. 
The building was designed by architect Otakar Novotný. Six proposals were before the proposal was implemented, which was completed on the 30th October.1930. Construction costs were high and 10 million, thanks to them, the association debt, and it appeared that the building will have to sell. When in 1956 the building fell to the Českému fondu výtvarných umění, burdened with debt of 60%.
The concept of the building consisted of exhibition halls, shops, restaurants and cafes. The restaurant was decorated with paintings Filla and walls covered in blue and gray leather wallpaper. The restaurant was connected to a summer terrace with a garden restaurant, which interfered with the tip of the island. Terraces were Manes phenomenon where people meet important culture.

Now is the tender for the main contractor of reconstruction. Perhaps the selection process and the reconstruction of extended Mánes will serve the public, as it should. Before you begin reconstruction in March, you can visit the exhibition hall and Bistro Mánes. Bistro it the spirit in which the building will bear the reconstruction. The device helped to choose Barbora Škorpilová of Mimolimit.

čtvrtek 16. února 2012

Veletrh Bydlení 2012 a Floor expo 2012

Od čtvrtka do neděle 19.2. probíhá veletrh Bydlení - nové projekty s veletrhem For Interier, více informací naleznete zde: www.vystavabydleni.cz. A příští týden od 23. do 26. 2.probíhá Floor expo - veletrh podlah a podlahových krytin, více informací na www. floorexpo.cz. Oboje je na Výstavišti v Praze Holešovicích.

neděle 12. února 2012

Hotel AXA

from cz.hotel-line.cz
from cz.hotel-line.cz
photo by Bára.
Tato funkcionalistická budova postavená architektem a stavebníkem Václavem Pilcem v letech 1930-1932, se bude v nejbližší době rekonstruovat. Bazén, posilovna a banka budou stále v provozu. Budova stojí v centru Prahy v ulici Na Poříčí s krásným výhledem na Prahu. Koncept hotelu vypracovala manželka architekta, špičková sportovkyně a reprezentantka prvorepublikového Československa v plavání a skocích do vody, prof. Běla Friedländerová. Rekonstrukce se bude držet původního stylu. Víte o nějaké knížce o českém funkcionalismu? Hledala jsem v knížkách a na internetu a o této stavbě jsem skoro nic nenašla.

This functionalist building built by architect and builder Václav Pilc in 1930-1932, will be recconstructed. Swimming pool, gym and bank are still in operation. The building is located in the center of Prague at Na Poříčí with a beautiful view of Prague. Architect wife prof. Bela Friedländerova which developed concept of the hotel, was top athlete and she representative of the Czechoslovak First Republic in swimming and divig. Reconstruction will stick to its original state. Do you know any book about the Czech functionalism? I searched in books and on the internet and this site I found almost nothing.

pátek 10. února 2012

Vídeň - duben 2011 - 1.den

Parlament - photo by Bára.
Parlament - photo by Bára.
Uměleckoprůmyslové muzeum  - photo by Bára.
photo by Bára.
photo by Bára.
photo by Bára.
Albertina - photo by Bára.
photo by Bára.
photo by Bára.
Hundertwasserhaus - photo by Bára.
Hundertwasserhaus - photo by Bára.
Hundertwasserhaus - photo by Bára.
Co mě napadne jako první, když se řekne Vídeň? Otto Wagner - architekt - secese. Určitě o něm napíši. 
Ve Vídni jsem byla s mamkou, bohužel hned víkend po Římě. Měla jsem jet nejdřív do Vídně a poté do Říma, a nebo si dát větší časový odstup v cestování. Po monumentálním Římě, mě tolik Vídeň nenadchla. V hodně věcech je podobná Praze, obzvlášť Prátr nám připomínal Stromovku. Z Vídně se mi nejvíc líbil Hundertwasserhaus. 

What I think od first when you say Vienna? Otto Wagner - architect - Art Nouveau. Certainly I will write about it.
I was in Vienna with mum, unfortunately now the weekend after Rome. I had to go first to Vienna and then to Rome, or to give more time to travel distance. After the monumental Rome, Vienna impressed me so much. In many cases it is similar to Prague, especially Prater reminded us Stromovka. I laked most  Hundertwasserhaus from Vienna.

pondělí 6. února 2012

Estée Lauder

from google.com
Pore Minimizing Skin Refinisher from esteelauder.co.uk

from wikipedia.org
from google .com
dárek od mé švagrové - photo by Bára.
Proč Estée Lauder? K narozeninám jsem dostala červený kufřík se všemi těmi kouzelnými věcmi. Už mám hnědou tužku na oči a musím říct, že drží lépe než ostatní, které jsem měla
Každá žena nebo holčička miluje malovátka s těmi krásnými lahvičkami a obaly. Neříkejte, že při výběru nějakého produktu Vás neovlivní design. Mě tedy ano a k tomu, když se přidá kvalitní značka, výsledek je jasný. 
Firma Estée Lauder vznikla v roce 1946 a je pojmenována po zakladatelce firmy. Její původní jméno bylo Josephine Esther Mentze a její otec byl Čech. Vždy ji zajímala krása ženy a tvrdila, že každá žena může být krásná. Ze začátku ji vedl strýc, který byl chemik a určitě to se začátku neměla lehké. Společnost založila se svým manželem a oba dva byli výborní obchodníci. Například její nápad byl, rozesílat svým zákaznicím malé vzorky kosmetiky. Navrhovala design svých lahviček, kde převažovala modrá, která se podle ní hodila do většiny ložnic a koupelen. Estée Lauder se dožila neuvěřitelných 97 let a nyní vede firmu její vnuk. Zajímavé je, že pod Estée Lauder Companies spadá Clinique, M.A.C. a Bobbi Brown.

Why Estée Lauder? I got a red suitcase with all the magical things form my birthday. I have brown eyeliner and I must say that holding up better than others, which I had.
Any woman or girl loves make-up with those beautiful bottles and packaging. You say that the choice of a product will affect the design. So yes I do and when you add a quality brand, the result is clear.
Estée Lauder Company was founded in 1946 and is named after the founder of the company. Her original name was Josephine Esther Mentze and her father was a Czech. She was always interested in beautiful women, claiming that every woman can be beautiful. At beginning her led uncle who was a chemist and for her certainly is not easy to start. She and her husband founded the company and both were excellent traders. For example, she had the idea, when she send small samples of cosmetics its customers. She proposed the design of its bottles, which prevailed blue, which suited her, according to most bedrooms and bathrooms. Estée Lauder is survived an incredible 97 years and her grandson runs the company now. Interestingly, the Estée Lauder Companies falls Clinique, M.A.C. and Bobbi brown.

neděle 5. února 2012

Moleskine

from google.com
from gifts.barnesandnoble.com
from google.com
malý úlovek photo by Bára.

Miluji notýsky, sešity, diáře a to nemluvě o tužkách a pastelkách. Když jsme někde v cizině a jdeme do  muzea, tak většinou v obchodě s dárkovými předměty najdeme tyto zápisníky. V Praze je můžete koupit v knihkupectvích např. Kanzelsbergeru nebo v Luxoru. A nyní mají notýsky a diáře Moleskine svůj obchod v Praze. Najdete ho od konce minulého roku na Vinohradech v ulici Bělehradská 70, Praha 2. Více informací najdete na stránkách: www.moleskine.cz. Obchod je malý, bílý a časem bude celý pokreslený grafickým designerem Martinem Kubátem, ale už nyní má pár vtipných kreseb. Mě nadchly Passions zápisníky, především Travel, Film a Book. Pro cestování můžete ještě využít City zápisníky (např. Miláno, New York a Tokio), obsahují mapy a důležité body na které by jste při cestování neměli zapomenout. Dále stojí za to Limitované edice např. Malý Princ nebo Dárkové sady. Moleskine navíc dělají tužky, tašky a obaly na iPhone a iPod. A pokud ještě nemáte diář, tak od 1. února je na diáře sleva 50%.

I love the notebooks, books, diaries and I don´t talk about pencils and crayons. When we are abroad and we go to the museum, these notebooks are in shops with gifts so mostly. You can buy these notebooks in bookstores such as Kanzelsberger or Luxor in Prague. And notebooks and diaries Moleskine has its store in Prague now. You can find store in Vinohrady in street 70, Prague 2 since last year. You can find more ifotmation on www.moleskine.cz. The shop is small, white and shop will be painting with the graphic designer Martin Kubát in time, but shop has already some humorous drawings now. I was impressed Passions notebooks, especially Travel, Film and Book. You can still use notebooks City for traveling (such as Milan, New York and Tokyo), they contain maps and important points that you should not forgetwhen traveling. Next it is worth as Limited Editions Little Prince or Gift sets. Moleskine also makes pens, bags and cases for iPhone and iPod. And if you don´t have diary and diaries has 50% discount from 1 February.